FLUGO!

Clowner utan Gränser vill ge barn som kommer på flykt till Sverige ett varmt välkomnande. Därför bjuder vi tillsammans med Dramaten in till en magisk dag där dessa barn får känna sig som viktigast i världen. En dag där glädje och kultur ger dem en stunds respit från de tunga minnen de bär med sig. Dramaten ställer sin scen till förfogande och några av Clowner utan Gränsers professionella artister sätter upp föreställningen Flugo! Tillsammans kommer vi dela en sprakande och glädjefylld stund tillsammans där barnen får bubbla av skratt och fyllas med hopp om en ljus framtid. 

En morgon i november. Tre clowner anländer till Za'athari-lägret i Jordanien, en främmande plats, som verkar både inbjudande och hotfull. Bland vidsträckta sanddyner breder oändliga rader av vita, anonyma, tält ut sig. Tillfälliga hem åt hundratusen syriska barn, unga och gamla på flykt undan ett våldsamt eskalerande krig.

Flugo! är en föreställning inspirerad av känslor, viljor och drömmar som de tre clownerna mötte i skuggan av Za'atharis tusentals tält. Tillsammans med publiken undersöker de situationer av instängdhet och frihetslängtan, drömmer de om lycka, söker de gemenskap. I en lekfull och visuell clownföreställning når de med drömmars kraft bortom sina begränsningar. Flugo! är en ordlös upplevelse, där fysisk komik möter lekfull tragedi.
_____

Flugo!s föreställningslängd är ca 60 minuter och vänder sig till en bred publik från 12 år och uppåt.

Ensemblen består av  P. Nalle Laanela från Kanada, Stacey Sacks från Zimbabwe och Rupesh Tillu från Indien som är artister hos Clowner utan Gränser. Föreställningen Flugo! ingår i Clowner utan Gränsers projekt Välkommen till Sverige – ett projekt som väcker drömmar till liv hos barn som kommit till Sverige på flykt.