Libanon

61 miljoner människor befinner sig idag på flykt undan krig, förföljelse och fattigdom. I utsatta miljöer präglade av oro och våld växer sig redan befintliga maktstrukturer starkare. Diskriminering av kvinnor och bristen på jämställdhet och jämlikhet är ett globalt problem. I områden där människor på flykt från Syrien lever i Libanon blir situationen allt mer akut. Syriska kvinnor i landet riskerar att utsättas för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld och barnäktenskap. Även syriska män lever i en utsatt situation vilket leder till att många lever under stark psykosocial stress.

Därför startar nu Clowner utan Gränser det tvååriga projektet “Förändring genom kreativitet”. Vi vill förändra situationen för människor på flykt i Libanon med hjälp av konst och kreativitet. Tillsammans med den lokala organisationen Beirut DC kommer artistpedagoger från Clowner utan Gränser utbilda syriska och libanesiska personer med bakgrund inom konst och socialt arbete. Dessa personer utbildas till ledare och ges nya verktyg och metoder som de i sin tur kan använda vid gruppträningar för syrier på flykt i landet. Till dessa träningar bjuds både syriska flickor och kvinnor samt pojkar och män in till separata grupper för att i ett tryggt rum få uttrycka sig, skapa förståelse för varandra samt få psykosocialt stöd genom kreativa konstformer.

Clowner utan Gränser har arbetat för och med människor på flykt från Syrien sedan 2012. Denna gång kommer vi främst att arbeta i området Bekaa i Libanon där många människor som flyr syriens krig idag lever.

“Förändring genom kreativitet” startar i april 2017. Den första 5-6 veckor långa utbildningen för gruppledare pågår augusti-september och därefter startar de veckovisa träningarna för syrier på flykt i Libanon i oktober 2017. Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från svenskt utvecklingssamarbete genom Svenska institutet.

Vill du också vara med och stödja vårt arbete för syriska flickor och kvinnor som lever i utsatthet på flykt i Libanon? Ge ett bidrag eller bli månadsgivare och hjälp oss sprida mer skratt.