Libanon

61 miljoner människor befinner sig idag på flykt undan krig, förföljelse och fattigdom. I utsatta miljöer präglade av oro och våld växer sig redan befintliga maktstrukturer starkare. Diskriminering av kvinnor och bristen på jämställdhet är ett globalt problem. I områden där människor på flykt från Syrien lever i Libanon blir situationen allt mer akut. Syriska kvinnor i landet riskerar att utsättas för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Även syriska män lever i en utsatt situation vilket leder till att många lever under stark psykosocial stress.

Därför driver Clowner utan Gränser det tvååriga projektet “Förändring genom kreativitet”. Vi vill förändra situationen för människor på flykt i Libanon med hjälp av konst och kreativitet. Tillsammans med den lokala organisationen Beirut DC utbildar artistpedagoger från Clowner utan Gränser syriska och libanesiska personer med bakgrund inom konst och socialt arbete. Dessa personer blir till pedagogiska ledare och får nya verktyg och metoder som de i sin tur använder vid gruppträningar för syrier på flykt i landet som vi anordnar. Till dessa träningar bjuds både syriska flickor och kvinnor samt pojkar och män in till separata grupper för att i ett tryggt rum få uttrycka sig, skapa förståelse för varandra samt få psykosocialt stöd genom kreativa konstformer.

Vill du också vara med och stödja vårt arbete för syriska flickor och kvinnor som lever i utsatthet på flykt i Libanon? Ge ett bidrag eller bli månadsgivare och hjälp oss sprida mer skratt.