Asylsökandes hälsa stärks genom cirkus

Clowner utan Gränser driver sedan ett år tillbaka projektet Cirkus för hopp och styrka med syftet att möta barn, ungdomar och vuxna som kommit till Sverige på flykt och befinner sig i asylprocessen. Genom skrattfyllda föreställningar och självstärkande workshops ger vi stöd till ensamkommande ungdomar samt barn och föräldrar. Aktiviteterna minskar stress, ger ny energi och skapar på sikt nytt hopp om framtiden. 

Cirkus för hopp och styrka är ett treårigt projekt som finansieras av Europeiska asyl-, migrations och integrationsfonden samt Arvsfonden. Under projektets första period mötte våra artister över 2200 asylsökande barn, ungdomar och vuxna med skratt, lek och hopp. Nu startar en ny period i projektet och Clowner utan Gränsers artister ger sig ut på ännu en turné. 

– Många barn och unga som kommit till Sverige på flykt lider av en enorm stress och oro inför framtiden. Clowner utan Gränser gör allt i vår makt för att bidra till förbättrad psykosocial hälsa och stärkt självkänsla hos dessa ungdomar. Därför turnerar vi genom Sverige för att möta och skratta med våra nya vänner och påminna dem om att de inte är ensamma, säger Karin Tennemar, kommunikatör Clowner utan Gränser. 

Under turnén besöker Clowner utan Gränser HVB-hem, introduktionsklasser och andra verksamheter för att möta ensamkommande ungdomar i asylprocessen. Turnén åker till Stockholm, Uppsala, Gävleborg, Södermanland, Dalarna och Västmanlands län under perioden 3/10–23/11. 

Mellan 22/10–2/11 kommer ytterligare en turné gå inom projektet. Då med ett särskilt fokus på att möta barn och föräldrar för att stärka banden dem sinsemellan.