Bangladesh

Sedan våldet trappades upp i provinsen Rakhine i Burma i slutet av augusti 2017 har mer än 700 000 barn och vuxna tillhörande rohingyaminoriteten flytt till Bangladesh. Det har blivit världens snabbast växande flyktingkris. Clowner utan Gränser har sedan 2013 arbetat i Burma och i konfliktområdet Rakhine och gjort flera turnéer även till grannlandet Bangladesh. I och med det upptrappade våldet och den akuta situationen i Bangladesh fanns inget annat alternativ än att vi 2018 utökade vår verksamhet och finns nu på plats i landets flyktingläger. I mörka stunder behövs hoppet mer än någonsin.

I Bangladesh ger våra artister psykosocialt stöd till barn och vuxna på flykt genom att sätta upp föreställningar och anordna workshops. Dessutom anordnar vi utbildningar för annan personal och organisationer som arbetar i lägren för att ge dem nya verktyg. På så vis förs Clowner utan Gränsers metoder vidare och skrattet kan fortsätta även efter att vår turné avslutas.

Vill du vara med och stödja vårt arbete i landet? Ge ett bidrag eller bli månadsgivare och hjälp oss sprida mer skratt ut i världen.