Blogginlägg från oktober 2019

The words of Ghinwa from Aleppo, North Syria

The situation in Syria is very sad. We face new tragedies every day. It’s not even about a country anymore, it’s about us trying to survive.

My name is Ghinwa and I come from the Northern part of Syria. I call it the sad North as it suffers not only from open clashes and displacements, but also of exhaustion and depression. I used to see the North as an example of prosperity and pluralism, rich with natural resources and diversified with ethnicities and nationalities. Here Kurds, Assyrians, Armenians, Arabs, Chaldeans, Turks, you name it, all lived in harmony together. But this great human wealth has now turned into a curse. Fear and hate are dominating people. This political was has succeeded, a whole society that once was happy is destroyed.

Women in Syria used to have high social status. They were ambitious co-workers, mothers, sisters, friends, daughters. Today, a woman in Syria is a broken creature filled with sadness and fear. Fear of death, fear of loss, fear of being used and harassed. Lots of efforts are needed to bring back humanity, life and dignity to Syrian women.

After my participation in Clowns Without Border’s training, I carried my new filled luggage and headed back home to the Sad North. The luggage was filled with laughter, positive energy and humanity. This I directly started to share with my fellow women. During weeks I gathered and trained a group of women in the methods I had been taught. Often, we met in secret in each other’s living rooms since public gatherings is forbidden in Syria. These women now are doing these trainings themselves. Today they work with women and girls who are exposed to child marriages, depression, violence, fear and social constraints. For the first time they are openly sharing their horrible experiences and the fact that we are so many carrying the same experiences makes me hold on to my luggage even harder. I want to create smaller bags out of it and distribute this psychosocial first aid kit to every girl and woman.

It hurts to see a whole civilization, nation and humanity totally destroyed. Today my home lacks love, confidence and trust. All Syrian’s live in a constantly crisis on all levels. But despite all this sadness, I still have hope. Hope of a better world. The luggage I carry, keeps being filled with new laughter, positive energy and humanity, for every new woman I meet. It’s what makes me survive.

"Jag har känt värmen från ett handslag från en förälder som med tårfyllda ögon tackar för föreställningen"

Clowner utan Gränsers kärna är våra artister som engagerar sig ideellt för att barn i utsatthet ska få fyllas med skratt och hopp igen. En av dessa eldsjälar är Hugo Gerdmar! Berätta Huga, varför är du engagerad i Clowner utan Gränser?

I en värld där alla människor inte har rätt att leva det liv de vill och kan, inte får möjlighet att bygga upp sin vardag utan ständigt förföljs av såväl andra människor som naturkatastrofer och klimatförändringar, så behövs det alternativa berättelser för att förändra världen. Det behövs stunder av totalt avkoppling från en hård verklighet och total närvaro i något annat. Något kreativt och spännande, något hissnande eller kittlande. Och att jag får möjligheten att följa med och leda in människor i ett tillstånd av harmoni, om än för en liten stund, är värt så mycket för mig. Man blir inte rik som frilansande kulturarbetare men jag har verkligen tillräckligt för att klara mig. I det läget vill jag inget hellre än att ge av min tid till personer som är i en svårare situation än jag själv. Och att jag kan utgå ifrån min profession och ge av det som jag har lärt mig gör att Clowner utan Gränser är en organisation som kanaliserar mitt engagemang på helt rätt sätt!

Berätta om ett särskilt varmt minne från en Clowner utan Gränser-turné!
Det var sista dagen i Amazonas under ett projekt tillsammans med Clowner utan Gränser Brasilien. Vi avslutade vårt arbete i ett bostadsområde som drabbats hårt av byggnationen av ett vattenkraftverk som fördämt den gigantiska Xingu-floden. Husen här är helt uppbyggda på pålar två meter över marken eftersom området under perioder av regn översvämmas och vattenfylls. Tidigare var det ett naturligt flöde där vattnet rann undan efter hand men sen kraftverket byggdes har detta flöde stoppats vilket leder till att vattennivån stiger så pass mycket att husen fylls med vatten. Dessutom stannar vattnet kvar en längre tid vilket gör att både bakterier och myggor frodas i området. Familjerna som bor här var redan innan dammbygget en utsatt grupp med låg inkomst och svåra förhållanden. Detta var droppen som fick bägaren att rinna över och många försöker söka sig härifrån för att inte bli svårt sjuka.

Plötsligt hörs en svängig klezmerlåt på håll. Skratten och sorlet från ett tjugotal barn som hoppar och klappar i takt till musiken. Knakandet från spångarna som sammanbinder husen väcker de boendes nyfikenhet. Överallt sticker gammal som ung ut huvudet genom fönstergluggen för att se vad som försiggår. De spricker upp i stora leenden för att sedan försvinna. Strax därefter dyker hela familjens huvuden upp i gluggen och några lustiga figurer annonserar att det om bara femton minuter kommer spelas en föreställning runt hörnet. Skratten och sången ekar mellan husen och efterhand ansluter sig fler och fler till paraden. Till slut kommer vi alla fram till spelplatsen och föreställningen drar igång. Det blir en fantastisk show för en underbar publik och jag lämnar dem med ett leende på läpparna, starkt förvissad om att denna gemensamma upplevelse kommer att leva kvar långt efter att vi har lämnat!

Vad har du sett för positiva effekter av Clowner utan Gränsers arbete?
Många! Jag har sett barn med så mycket överskottsenergi att de håller på att gå sönder hitta in i lugnet i en tillitsövning under ett workshoppass i ett flyktingläger i Sydsudan. Jag har känt värmen från ett handslag från en förälder som med tårfyllda ögon tackar för föreställningen, en förälder som fått se sina barn skratta för första gången sedan båtturen över Medelhavet under ett töntigt clownnummer mitt i ett läger på ön Lesbos. Jag har hört sången från tusentals barn i ett flyktingläger i Rwanda som sjunger med i den specialskrivna sången tillägnad de lokala akrobaterna som gör succé under föreställningen. Men jag är bara på besök och ser bara en liten del av de här personernas liv. Det som verkligen värmer är också att få höra personalen från samarbetsorganisationerna på plats redogöra för vilka effekter de ser av vårt arbete. Hur våldet mellan barnen går ner, hur våld mellan vuxna och barn försvinner, hur barn som tidigare fick utlopp för sin energi genom att sparkas eller kasta stenar nu är helt uppslukad av att träna akrobatik. Det finns många sätt som det här arbetet gör skillnad och jag är glad och stolt över att få vara en del av den förändringen!