Jag önskar att 2019 blir ett år då vi inte behöver motivera varför skratt, hopp och drömmar är viktigt

2018 var ett år då så mycket ställdes på sin spets i världen, ett år då polariteter ökade än mer, retorik hårdnande, politiska utspel drogs till sin spets, klimatkrisen eskalerade och många människor vittnade om oro och hopplöshet inför framtiden. Men 2018 var också ett år då jag på ett personligt plan vände min blick från omvärldens stora frågor, till en mjuk liten plats hos två små mörka ögon fulla av allt och ingenting. I januari 2018 blev jag förälder – och insikten om att jag aldrig någonsin kan sluta kämpa för empati, gemenskap och för alla barns rätt till ett värdigt liv landade ännu djupare i mig. 

Jag tog paus från min vardag på Clowner utan Gränser och lämnade verksamheten i mina kollegors trygga händer för att njuta av att vi i Sverige har något så fantastiskt som en lång föräldraledighet. Det gav mig ynnesten att få betrakta vårt arbete utifrån, en plats som jag inte suttit på sedan 2011. Förutom att jag är övertygad om att det är nyttigt att byta perspektiv ibland så har det varit överväldigande, inte bara att bli förälder, utan att få se det som varit min vardag i så många år från ett helt nytt håll – utifrån. 

Plötsligt fick jag se hur vårt arbete med rohingyaminoriteten (som vi initierade 2013 i Rakhine, Myanmar) växte explosionsartat i Bangladesh. Helt och hållet tack vare att våra partners såg så fantastiska resultat hos barnen och familjerna vi mötte att de valde att finansiera ett långsiktigt arbete som sträcker sig ända in i 2019. Det handlar inte om bara om skratt. Det handlar om allt det som kommer i skrattets kölvatten. Nu kommer vi arbeta för att skapa tillit och trygghet hos tonårsflickor som är speciellt utsatta våld och sexuella övergrepp, vi kommer jobba kreativt med kunskap om hygien-frågor som är en enorm utmaning i alla katastrofsituationer och vi specialutvecklar pedagogik för lokal personal som möter barn med trauman i sitt dagliga arbete. Det ni! 

Jag fick se hur ett sedan länge efterlängtat arbete med barn som växt upp i områden där Boko Haram dragit fram i norra Nigeria äntligen kunde startas igång och hur vi tack vare fantastiska partners som bidrog med säkerhetsarbete kunde ta oss till platser som varit otillgängliga för hjälporganisationer under lång tid. Om säkerhetsläget, och finansieringen tillåter, så kommer vi 2019 att fördjupa det arbetet och satsa på att ta livsgnistan tillbaka hos barn som varit barnsoldater och barn utsatts för sexuellt våld som en del av Boko Harams krigsföring.

Jag fick se hur några av de unga flickor som vi arbetat med i Indien, som lever och växer upp i Red light distrikts, fick komma till Sverige (!) och spela en föreställning om livet som barn bland bordeller och våld, för fulla hus. Flickor som för några år sedan aldrig känt en annan verkligheten än bordellernas, som plötsligt vågade ta plats på internationella scener och öppna sina sinnen för helt andra drömmar om framtiden. Drömmar där de har rätt till ett helt annat liv!

Jag fick se hur utmanande det var att jobba med barn på flykt här i Sverige. När lagstiftning och politiska beslut tvingat ungdomar att lämna sina boenden och trygga platser skapades en osäkerhet hos både civilsamhälle och ungdomarna själva. Trots det fick jag se hur våra två envisa och målmedvetna artistteam träffade nästan 3500 barn, unga och föräldrar som kommit hit på flykt! Jag fick se hur vi utbildade över 100 personer som möter barnen i sitt arbete i dagliga arbete och höra berättelser från en psykolog om hur några av hennes klienter berättat om hur de mött clownerna på sin färd genom Europa – och hur betydelsefullt det mötet varit för att orka vidare.

2018 må ha varit ett år där världen präglades av utmaningar, men det var också ett år då jag fick bevisat för mig att den enorma lojalitet, drivkraft och kämparglöd som kännetecknar en liten organisation med korta beslutsled och närhet till barnen som vi verkar för, överträffar varenda utmaning som kan finnas. Att stå utifrån och betrakta sitt ”hem” är en ynnest att få göra, och det har gjort mig ännu mer övertygad om att det är livsviktigt att fortsätta arbeta för mer skratt i världen. För skrattet förenar oss och bygger tillit, det ger oss drömmar och kreativitet, och det ger oss hopp när det behövs som mest.

Så med en aning sen sammanfattning av 2018 så önskar jag att 2019 blir ett år då vi inte behöver motivera varför skratt, hopp och drömmar är viktigt. Låt det bli ett år då vi uppvärderar värden som empati, tillit, självkänsla och psykiskt välmående. Låt det bli ett år då vi till fullo erkänner att för att bygga en framtid för alla våra barn så måste vi bygga med både hjärnan och med hjärtat. Låt det bli ett år då ännu fler inser att barn som bär på minnen av glädje kommer bli vuxna som bygger samhällen av kärlek.

Vi ses snart igen, i Bangladesh, Myanmar, Sverige, Indien och vem vet, kanske snart även i Syrien…

/Louise Frisk, generalsekreterare Clowner utan Gränser