Öppet brev till Lena Hallengren, Sveriges barnminister

  • louise.jpg

    Louise Frisk, generalsekreterare Clowner utan Gränser. Foto: Karin Tennemar

Hej Lena!

Trots att mycket nog är rätt rörigt för dig nu och framtiden är oviss hoppas vi att du idag har tid att reflektera kring vår fantastiska barnkonvention. Idag fyller den nämligen 29 år och vi uppmärksammar traditionsenligt den internationella Barndagen. Clowner utan Gränser som jag är generalsekreterare för grundades sju år efter FN:s konvention om barns rättigheter och har sedan dess gjort allt i vår makt för att hjälpa barn få tillgång till sina mänskliga rättigheter och skapa en bättre värld.

Vad har skratt och lek med detta att göra kanske några som läser detta tänker nu? Faktiskt det mesta säger jag och förhoppningsvis nickar du instämmande.

Flera av artiklarna i barnkonventionen lyfter detta faktum. Faktumet att alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter, att alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling och att alla barn har rätt till lek, vila och fritid. I alla dessa delar är Clowner utan Gränsers arbete en oerhört viktig del.

Tidigare i år blev Barnkonventionen svensk lag, ett beslut Clowner utan Gränser välkomnade med värme (https://skratt.nu/blogg/lagstiftandet-av-barnkonventionen-kommer-ge-barns-rattigheter-en-starkare-stallning). Bra jobbat, Lena! Vi lyfte då att en lagstiftning inte innebär att arbetet med att förverkliga barns rättigheter är färdigt, något som jag idag vill lyfta igen. Tvärtom är det på många sätt nu det riktiga arbetet börjar, och det vet ju du lika väl som vi.

Vi undrar vilka satsningar vi kommer att få se från svensk politik innan lagen träder i kraft i januari 2020? Vi väntar förväntansfulla men också en aning oroade med tanke på den migrationspolitisk Sverige fört de senaste åren. Risk finns för att dessa lagar kommer gå i klinch med barnkonventionen. Något som Högsta Migrationsdomstolen också visat i en dom som nyligen föll mot Sverige, där vi nekat en pojke rätt till familjeåterförening. Något som nu domstolen korrigerar då beslutet tydligt går emot barnkonventionen och artikeln om att alla barn ska ha rätt till sina föräldrar.

För att barnkonventionen ska fungera som en lag krävs både expertis och satsningar. Clowner utan Gränser ser att det behövs ett stort kunskapslyft hos både barn och vuxna kring vad barnkonventionen faktiskt är. Något som vi bland annat märkt genom vårt arbete i skolor där vi på ett lekfullt sätt informerar barn om sina rättigheter och hur dessa rättigheter gäller alla barn i världen. De kunskaper och metoder som vi samlat på oss under de senaste 20 åren är självklart något vi bistår gärna barnministern och andra aktörer med. Tillsammans kan vi säkerställa en framtid där alla barn har tillgång till sina rättigheter. En framtid där skratt och lek är en naturlig del av alla barns vardag, oavsett vem du är och vart du befinner dig. Utan dessa handlingar blir orden, hur vackra de än är, tyvärr tomma och tomma ord hjälper inga barn.

Jag hoppas vi, eller din eventuella efterträdare, hörs vidare om detta.

Och sist men inte minst vill Clowner utan Gränser önska alla barn en massa skratt på er särskilda dag. Kom ihåg att ni är viktigast i världen.

/Louise Frisk, generalsekreterare Clowner utan Gränser