Bubblor av skratt

Efter att kriget bröt ut i Ukraina 2014 har hundratals barn farit illa när deras familjer drivits på flykt i en fortfarande olöst konflikt. Därför gör arbetar Clowner utan Gränser i regionen för att sprida skratt och hopp i en orolig situation.

Bakgrund
Vårvintern 2014 tog en västvänlig regering över Ukraina men då utbröt oro i landets östra delar. Ryssland annekterade Krimhalvön och separister i de två regionerna Donetsk och Luhansk inledde i april ett inbördeskrig, med ryskt stöd. I september kom ett vapenstillestånd och en "kontaktlinje" upprättades längs fronten, men lokala stridigheter har fortsatt. Styret i de rebellkontrollerade områdena är kaotiskt och godtyckligt. Två miljoner människor kan ha drivits på flykt varav de flesta är pensionärer och barn. På den ukrainska sidan är de koncentrerade till städerna Kharkiv, Dnepropetrovsk och Zaporozije men också utspridda på mindre orter. Där är de fysiskt säkra och får hjälp av myndigheter och biståndsorgan men resurserna är knappa och sociala myndigheter fungerar illa. Sysslolöshet och ovisshet tär på familjer. I de rebellkontrollerade områdena bor många hemma men är traumatiserade av striderna och utelämnade till självutnämnda beväpnade ledare. Isoleringen är stark, de sociala myndigheterna är ibland utslagna och bara enstaka biståndsorgan är på plats. Vissa skolor har haft stängt i ett år. 

I augusti 2015 åkte vi på vår första expedition till det konfliktdrabbade Ukraina. Clownerna bjöd in de drabbade barnen till föreställningar och workshops. Allt för att försöka skapa bubblor av lek, skratt och mänsklighet. Så dessa barn kan börja känna sig trygga och hitta sin framtidstro i denna svåra situation.

Vill du stödja vårt arbete i Ukraina och skänka skratt och hopp till barn som lever i utsatthet? Ge ett bidrag eller bli månadsgivare och hjälp oss sprida mer skratt ut i världen.

Turnén genomfördes i samarbete med Unicef och med stöd av bland annat Terre des Hommes och ukrainska Röda Korset. Ytterligare stöd för genomförandet gavs av PIN, FN OCHA, HelpAge, OSSE och Svenska Ambassaden i Ukraina.