Burma

Burma räknas internationellt som ett av världens minst utvecklade länder och har sedan 1962 styrts av olika militärjuntor som medvetet drivit en isolations- och separationspolitik i landet. Motsättningar och konflikter är vanligt förkommande i vissa delar av landet. I skuggan av juntan, av den enormt utbredda fattigdom som råder finns ett stort antal barn som lever långt ifrån de rättigheter de har rätt till. Burma har endast ratificerat ett fåtal av de grundläggande konventionerna men FNs konvention om barns rättigheter är en av dem, många av Burmas barn lever dock långt ifrån dessa rättigheter och väldigt många barn får dagligen uppleva saker som inga barn någonsin ska behöva uppleva.

Clowner utan Gränser i Rakhine, Burma 2013

I Rakhine, ett område i västra Burma pågår en av vår tids mest våldsamma och bortglömda konflikt mellan den muslimska minoriteten och buddistiska majoritetsbefolkningen. Vardagen präglas av våld och oro och människor tvingas på flykt från sina hem. Sedan att konflikten blossade upp på nytt har nästan 90 000 människor flytt till Bangladesh sedan den 25 augusti 2018.

Clowner utan Gränser är en av få organisationer på plats och har arbetat i konfliktområdet Rakhine sedan 2013. Under våra turnéer spelar vi föreställningar och håller i workshops för att väcka hopp, skratt och glädje till liv hos barnen som är drabbade av konflikten. Vi arbetar för att barnen ska få vara barn igen. I Rakhine utbildar vi också personal som arbetar på plats till vardags. Socialsekreterare, lägervakter, poliser och andra får nya verktyg och metoder för att arbeta med barnen på icke-våldsamma vis samt för att skapa tillit och rasera hierarkier. Dessutom anordnar vi även träningar för barn tillsammans med vårdnadshavare för att stärka anknytningen dem sinsemellan samt reducera våld i nära relationer.

Vårt arbete i Burma finansieras av medel från Folke Bernadotteakademin och Världens Barn. Vill du vara med och stödja vårt arbete i landet? Ge ett bidrag eller bli månadsgivare och hjälp oss sprida mer skratt ut i världen.