Hopp till Rohingyas

Burma räknas internationellt som ett av världens minst utvecklade länder och har sedan 1962 styrts av olika militärjuntor som medvetet drivit en isolations- och separationspolitik i landet. Motsättningar och konflikter är vanligt förkommande i vissa delar av landet. I skuggan av juntan, av den enormt utbredda fattigdom som råder finns ett stort antal barn som lever långt ifrån de rättigheter de har rätt till. Burma har endast ratificerat ett fåtal av de grundläggande konventionerna men FNs konvention om barns rättigheter är en av dem, många av Burmas barn lever dock långt ifrån dessa rättigheter och väldigt många barn får dagligen uppleva saker som inga barn någonsin ska behöva uppleva.

Clowner utan Gränser i Rakhine, Burma 2013

Rohingyafolket i Burma är en av världens mest förföljda folkgrupper enligt FN. Hundratusentals människor från minoritetsgruppen befinner sig på flykt i Burma och Bangladesh, för att undkomma allt svårare levnadsvillkor och ett stegrande våld med drag av etnisk rensning. Trots att konflikten mellan den muslimska folkgruppen rohingya och den buddhistiska majoritetsbefolkningen i Burma har pågått i många år, att de inte erkänns medborgerliga rättigheter av vare sig Burmas eller Bangladesh statsmakter så erkänns de inte som flyktingar. Allt fler människor tvingas lämna sina hem permanent, och ta sin tillflykt till informella flyktingläger, där bristen på mat, medicin och hygien skapar stora problem.

Clowner utan Gränser har arbetat med och för den förföljda minoriteten Rohingya sedan 2013. Under våra turnéer till Rakhine spelar vi föreställningar och workshops för att väcka hopp, skratt och glädje i ett tillvaro där flykt och osäkerhet präglar vardagen. Att komma in i Rakhine är svårt och kan vara riskfyllt men vi fortsätter sträva efter att komma tillbaka varje år.

I Rakhine ger våra artister även utbildningar till personal som arbetar i flyktinglägren, deltagarna är allt ifrån socialsekreterare och lärare till vakter och poliser. Syftet med dessa träningar är att ge dem nya verktyg att arbeta med barnen samt metoder för att skapa tillit och överbrygga skillnader.

Vårt arbete i Burma finansieras av medel från Folke Bernadotteakademin och Världens Barn. Vill du vara med och stödja vårt arbete i landet? Ge ett bidrag eller bli månadsgivare och hjälp oss sprida mer skratt ut i världen.