Sverige


De senaste åren har över 200 000 människor flytt till Sverige för att söka skydd. Många av dem befinner sig fortfarande i en asylprocess och väntar på besked om sin framtid. En väntan som ofta innebär oro och ångest hos både barn och vuxna. Det vill vi förändra och därför arbetar Clowner utan Gränser, med stöd från Europeiska unionens Asyl- migrations- och integrationsfonden, för att stärka personer i asylprocessen i Sverige.

Projektet Cirkus för hopp och styrka kommer genom skrattfyllda föreställningar och självstärkande workshops arbeta för att stärka ensamkommande ungdomars psykosociala hälsa samt arbeta med cirkusträning för att stärka relationen mellan föräldrar och barn. Dessutom anordnar vi utbildningar för volontärer och personal som arbetar med människor i asylprocessen för att ge dem nya verktyg. Clowner utan Gränser har över 20 års erfarenhet av att ge psykosocialt stöd till människor som befinner sig i utsatthet och vi delar gärna med oss av några metoder. 

Cirkus för hopp och styrka kommer turnera runt om i Sverige i tre år med start våren 2018. Vi arbetar både gentemot ensamkommande ungdomar och barn och föräldrar samt anordnar också kompetensstärkande kurser för dig som arbetar med människor på flykt i Sverige. Är du intresserad av att boka in ett besök eller vill du ha mer information? Kontakta kristina.eriksson@skratt.nu, projektledare.

Få nya verktyg i ditt arbete med människor på flykt
Inom projektet har Clowner utan Gränser tagit fram ett metodmaterial som bygger på våra erfarenheter och kunskaper. Detta är grunden för de kurser för personal och volontärer som vi anordnar och bygger på en kortlek av olika teman som erbjuder deltagarna lekar, aktiviteter, känsloutveckling mm. Metodmaterialet är formgett av Lotta Sjöberg och går att ladda hem kostnadsfritt här.

För mer information och bokning av kurser kontakta kristina.eriksson@skratt.nu.

Vi främjar migrationens möjligheter genom att driva ett projekt som medfinansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden.