Sverige

De senaste åren har över 200 000 människor flytt till Sverige för att söka skydd. Många av dem befinner sig fortfarande i en asylprocess och väntar på besked om sin framtid. En väntan som ofta innebär oro och ångest hos både barn och vuxna.

Därför arbetar Clowner utan Gränser, med stöd från Europeiska asyl- migrations- och integrationsfonden, för att stärka personer i asylprocessen i Sverige. Projektet Cirkus för hopp och styrka kommer genom skrattfyllda föreställningar och självstärkande workshops arbeta för att stärka ensamkommande ungdomars psykosociala hälsa samt arbeta med cirkusträning för att stärka relationen mellan föräldrar och barn.

Cirkus för hopp och styrka kommer börja turnera runt om i Sverige med start mars 2018. Under första turnéperioden i mars och april besöker vi bland annat Stockholm, Uppsala, södra Dalarna, Värmland, Göteborg, Borås, Falkenberg, Halmstad, Växjö, Alvesta, Ronneby, Karlskrona, Kalmar, Oskarshamn, Vetlanda, Jönköping, Linköping och Norrköping. För mer information och intresseanmälan, kontakta kristina.eriksson@skratt.nu, projektledare.

Clowner utan Gränser kommer också utbilda personal på asylboenden och andra personer som arbetar med barn och vuxna i asylprocessen i syfte att stärka dem i sin yrkesroll genom nya verktyg och metoder.

Vi främjar migrationens möjligheter genom att driva ett projekt som medfinansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden.