Cirkus, styrka och medmänsklighet

Romer är Europas största minoritetsbefolkning med cirka tio-tolv miljoner personer. En befolkning som under mycket lång tid utsatts för diskriminering och systematiskt utanförskap. Enligt en rapport som EU lade fram 2012 lever omkring 90 % av Romerna i Europa med en inkomst som ligger under gränsen för fattigdom. Till följd av detta växer en hel generation barn upp långt ifrån sina rättigheter och helt utan vetskap och sina rättigheter som EU-medborgare. 

I Rumänien arbetar Clowner utan Gränser med föreställningar och cirkusworkshops för barn och unga. Vi besöker skolor där främst romska barn går, barnen som arbetar på soptippen i Pata-rat (omrking 2000 barn växer upp på soptippen) och barn som bor i bostadsområden som ses som illegala (bland annat Paulesca).  Många av de områden som clownerna besöker är platser varifrån många romer som kommer till Sverige, kommer ifrån. I dessa utsatta byar växer de romska barnen upp utan ordentligt skydd mot faror och utan social trygghet och skolgång.

Genom inspirerande och kreativa föreställningarna arbetar vi för att väcka hopp och glädje hos dessa barn och unga som lever i extrem utsatthet. Samt för att ge dem roliga och lärorika redskap genom cirkusträning. Detta kommer ge psykosocialt stöd, träning och stöd till barnen, så de får möjlighet till lek och skratt och ges en stunds lättnad i den svåra situationen. Så kan hopp om framtiden skapas.