Clowner utan Gränser beviljas stöd för att börja arbeta i Gaza!

Palestinier i Gaza lever med stora utmaningar i vardagen. Särskilt utsatta är kvinnor och flickor. Arbetslösheten är extremt hög, de lever i konstant oro över sin ekonomiska, sociala och politiska situation och många är dessutom isolerade och utsatta för våld. Det är också vanligt att unga flickor gifts bort mot sin vilja. På många sätt behandlas kvinnor som andraklassen medborgare. Faktumet att patriarkala och konservativa strukturer växer sig starkare innebär också att det idag är stort sett omöjligt för kvinnor att uttrycka sina åsikter och delta aktivt i samhället, vilket är några av grundpelarna i en inkluderande demokrati.

Clowner utan Gränser har arbetat i Mellanöstern och Palestina i många år. Ofta med fokus på att stärka flickor och kvinnors psykosociala hälsa och position i samhället för att i långa loppet bidra till jämställdhet och fred. Med nya medel från Svenska Institutet Creative Force kan vi nu fortsätta det arbetet i Gaza.

I Gaza kommer vi att arbeta med den lokala organisationen Aisha Association, en ideell organisation som drivs av palestinska kvinnor och vars syfte är att skydda, stötta och stärka utsatta kvinnor och barn. 2018 startade Aisha ett yoga- och cirkuscenter i Gaza vilket är den första trygga offentliga plats för kvinnor att andas ut, umgås och ha roligt tillsammans.

December 2019 startar arbetet då Clowner utan Gränsers tillsammans med Aisha ska utbilda 15 unga, kvinnliga artister från Gaza som kommer att bli förändringsaktörer i samhället. De kommer i sin tur arbeta för att stärka andra kvinnor och flickor, förbättra deras psykiska hälsa och ge dem en röst genom kreativa metoder. På så vis hoppas vi kunna hjälpa kvinnorna i Gaza få tillgång till sina mänskliga rättigheter, demokrati och yttrandefrihet.