De nominerade till Årets insats är..

Clowner utan Gränser instiftar 2019 det hedersfulla priset Årets insats. Alla medlemmar har kunnat nominera sig själv eller någon annan för särskilda insatser och vinnaren bestäms av organisationens artistråd och kommer tillkännages på Clowner utan Gränsers årsmöte 7e maj. De nominerade är:

Ann Hageus
Förutom att vara en fantastiskt driven artist som varit på massa turnéer med Clowner utan Gränser är Ann också en klippa vad gäller marknadsföring och kommunikation. Innan, under och efter ett uppdrag är det alltid medianedslag med Ann i olika tidningar som hon själv fixat. Det är superviktigt för Clowner utan Gränser att nå ut och synas så Anns insatser är verkligen till stor hjälp! Ann är en klippa som även strålar energi, öppenhet och stöttar alla runt om kring henne!

Andrea Hilario
Andra har engagerat sig i mycket inom Clowner utan Gränser, både i Sverige och internationellt. 2018 drev hon projektet i Filippinerna – en turné som ej hade varit möjlig utan Andreas engagemang och drivkraft! 2018 drabbades Filippinerna av en stor tyfon och många barn drabbades. Tack vare Andrea och de andra artisterna kunde Clowner utan Gränser se till att de fick hjälp tillbaka till sin barndom.

Anneli De Wahl
För sitt stora och viktiga engagemang i Clowner utan Gränser och Clowns Without Borders International. Anneli är en positiv kraft i organisationen och drev under 2018 bland annat Clowner utan Gränsers projekt i Brasilien där vi mötte ursprungsbefolkningen i landet som drabbats av flodbygget i Amazonas. I och med den rådande klimatkrisen är människor som tvingats på flykt på grund av denna en målgrupp Clowner utan Gränser kommer möta allt mer och arbetet i Brasilien var en stor lärdom inför detta. Projektet stärkte även vår relation med syskonorganisationen i Brasilien vilket också mycket var Annelis förtjänst.

Christina Strandberg
Utan Christinas kunnande, generositet, tid och kärlek till organisationen så tror jag inte att den otroliga tillväxten och solidifiering av organisationen hade varit möjlig. Utan Christinas styrning och vägledning med det ekonomiska så tror jag inte att vi hade kunnat mäta oss med dom andra stora organisationer som har stab av ”Christinor”. Med henne på plats så har tryggheten funnits att organisationens ekonomi inte är något flummigt eterisk utan något handgripligt förståeligt. Som ofta med hjältar så är hennes roll bakom kulisserna osynligt för många och därför tycker jag det vore roligt om hon uppmärksammades.

Henrik Kindgren
För sitt fantastiska engagemang som fotograf i Clowner utan Gränser. Henrik har varit med på flera turnéer och tagit några av organisationens favoritbilder men under 2018 gjorde han också flera insatser volontärt i Sverige för organisationen. Clowner utan Gränser julkampanj hade ej varit möjlig utan Henrik som stod bakom allt bildmaterial i kampanjen men även ordnade studio.

Joacim Gustafson
För sitt stora och pålitliga engagemang i Clowner utan Gränsers styrelse. Joacim är en stor trygghet för kansliet och en klippa vad gäller kommunikation i allt från strategi och analys till korrekturläsning till kreativa idéer.

Rupesh Tillu
Nominerad för sitt ihållande och imponerade engagemang i Clowner utan Gränsers arbete i Indien. Mycket tack vare Rupesh har Clowner utan Gränser kunna etablera sig i Indien och arbetet har nu pågått i sex år. Under 2018 gjorde vi allt ifrån arbete i red light district till ett clown camp för artister till en turné i Sverige med sex av flickorna som gått på våra aktiviteter i Kamathipura. Den gemensamma nämnaren för alla detta är alltid Rupesh som nu även leder organisationen i Indien mot att bli en Clowner utan Gränser-organisation.