En saga för barns rättigheter

Clowner utan Gränser presenterar Sagan om hur Minou skapade fred

Perfekt för att arbeta med i skolan
I januari 2020 implementeras FN:s konvention om barns rättigheter som svensk lag och i samband med detta är det viktigare än någonsin att både barn och vuxna blir medvetna om vilka särskilda rättigheter barn har. Samtidigt har FN antagit 17 globala mål inom Agenda 2030. Dessa frågor måste vi utbilda våra barn och unga i mer och bättre, inte minst för att inspirera till engagemang för att världen ska kunna bli till en bättre plats för alla människor. Därför har vi tagit fram denna film med tillhörande diskussionsfrågor. För att ge pedagoger en ingång för att börja prata med barnen om dessa frågor. Materialet är helt kostnadsfritt. 

Se förslag på lektionsupplägg och diskussionsfrågor till filmen här. Vi rekommenderar att materialet används i låg- och mellanstadiet.
Sagan är framtagen på uppdrag av Clowner utan Gränser i samarbete med:
Sagoberättare: Suzanne Reuter
Författare: Pär Sahlin
Fotograf och regissör: Henrik Kindgren
ArtDirector: Nina Kurn
Animering: Sylvain Guérin
Idé och koncept: Henrik Kindgren och Nina Kurn