lidingo07.jpg

Foto: Cecilia Nordstrand, från en aktivitet på ett HVB-hem i Stockholm