Skänk en julgåva

Som företag kan ni skänka en gåva som gör världen lite gladare. Gåvan bidrar till Clowner utan Gränsers viktiga arbete med att sprida hopp, skratt och framtidstro hos barn som växer upp i samhällen drabbade av krig, konflik och andra kriser runt om i världen. Ni får per mail nedan material som ni kan sprida i era kanaler och visa på ert glada engagemang.

Gåvor över 5000kr

 • Digitala julkort/nyårskort
 • E-postsignatur
 • Diplom

Gåvor över 10000kr

 • Digitala julkort/nyårskort
 • E-postsignatur
 • Diplom
 • Banner
 • Företagets namn på vår hemsida

Gåvor över 100000kr

 • Digitala julkort/nyårskort
 • E-postsignatur
 • Diplom
 • Banner
 • Företagets logga och namn på vår hemsida, med länk till företaget.

Beställ din gåva här.

Varmt tack för er gåva!