GLADA NYHETER!

Clowner utan Gränsers har beviljas stöd från Sida - Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete för att arbeta med Globala målen i Sverige! Vi kommer särskilt fokusera på mål 3 god hälsa och välbefinnande, 5 jämställdhet och 16 fredliga och inkluderande samhällen.

Så hur ska vi göra detta? Jo genom att arbeta med flickor som kommit till Sverige på flykt. Genom att lyfta deras röster och se till att deras berättelser, perspektiv och drömmar får komma till tals. För flickor på flykt är inte enbart offer, de är förändringsaktörer bara samhället tar sitt ansvar och ger dem utrymmet. Håll utkik, det här vill du inte missa!