Gränslöst mod – ett seriealbum om flyktingskapets ofrivillighet

”Människor tvingas lämna hela sin värld bakom sig när de flyr fasor, faror och fattigdom. De förlorar nära och kära, tar sig till ett tryggare men främmande land och börjar om på nytt. Efter alla utmaningar som det ofrivilliga flyktingskapet innebär finns bara ett epitet vi kan och vill ge människor på flykt – superhjältar. Vår tids verkliga hjältar. Superkrafter behövs för att hantera oro, ibland för att hjälpa gråten att finna tröst, för att stötta andra och för att våga tro på att en annan värld är möjlig. Det handlar om gränslöst mod.”

Seriealbumet Gränslöst mod riktar sig till allmänheten i Sverige men i synnerhet till ungdomar i åldrarna 13-17 år. Albumet består av åtta olika serier som från olika perspektiv berör frågor kring flyktingskapets ofrivillighet med syftet att öka förståelsen och kunskapen för dessa frågor men också för att skapa engagemang för människor på flykt i världen och Sverige. Seriealbumet är en del av projektet ”Cirkushoppet – Drömma Skratta Våga” som just nu turnerar på asylboenden runt om i Sverige och som Clowner utan Gränser driver tillsammans med Cirkus Cirkör.

Läs Gränslöst mod här. I största möjliga mån kan exemplar av Gränslöst mod också skickas ut postalt. Beställaren betalar då portot. För att beställa Gränslöst mod kontakta: Karin Tennemar, Clowner utan Gränser, karin.tennemar(a)skratt.nu