Hjälp barn i krig tillbaka till leken

Ska er skola vara med i Skoljoggen? Engagera er då även i Springslanten! En chans för elever att göra gott för andra barn samtidigt som de rör på sig. Clowner utan Gränser är förmånstagare till Springslanten och 2019 går alla insamlade pengar till vårt projekt Play for peace som vi bland annat driver i Bangladesh, Sydsudan och Nigera för att ge stöd till barnen som växer upp i krig och konfliker. Alla kan engagera sig, elever, skolpersonal, föräldrar och andra familjemedlemmar! Tillsammans skapar vi en bättre och mer hoppfull värld för alla barn. 

Läs mer på Skolidrottsförbundets hemsida om hur ni kan samla in pengar i samband med Skoljoggen. Vi tackar ödmjukast för ert stöd!