Hopp till rohingyas

I Cox Bazaar i sydöstra Bangladesh, granne med bländvita stränder fulla av turister, lever tiotusentals flyktingar från den burmesiska minoritetsgruppen Rohingyas som tvingats fly det brutala våld som utövas mot dem på grund av deras tillhörighet.

Clowner utan Gränser arbetar sedan tidigare med Rohingya minoriteten i området Rakhine i Burma. I år utökar vi arbetet för att nå de som lever i flyktingläger i Bangladesh. Cirka 30 000 rohingyas lever i de officiella flyktinglägrena, men så många som 200 000 beräknas leva some oregistrerase flyktingar i inofficiella bosättningar, utan rätt till vård, utbildning eller mat från internationella organisationer.

Tillsammans med organisation ACF, Action against Hunger, som även arbetar för att stärka pyskosocila hälsa hos utsatta grupper, leder vi intensiva workshops för att ta tillbaka leklust till de barn som förlorat den, workshops för att stärka bandet mellan föräldrar och barn som lider av anknytningsproblem och spelar föreställningar för att inspirera och skapa hopp i flyktinglägren. Vi arbetar även för att kunna nå de människor som lever oregistrerade på flykt och inte nås av de traditionella hjälpinsatserna.


Clowner utan Gränser är en del av Världens Barn familjen. Under 2013 samlade svenska folket in över 80 miljoner till barn i utsatthet runtom i världen. Vårt arbete i Bangladesh finansieras under 2014 av medel från insamlingen. Läs mer om världens barn och hur du kan bidra!