Kambodja

2014 arbetade vi i Kambodja för att stärka och ta leken tillbaka till barn som växer upp på gatan och i fängelser.

Kambodja har en av världens fattigaste befolkningar. Landet och befolkningen lider fortfarande svårt efter många år av krig. En tredjedel av landets befolkning lever på mindre än en halv dollar om dagen, de flesta av dessa finns i de rurala områdena. Vart tredje barn lider av svår undernäring.

Mer än 600 000 barn har förlorat en eller båda sina föräldrar och fler än 50 000 barn lever helt utan föräldrar. Dessa barn tvingas till en uppväxt på institution eller på gatan. Livet på gatan är nära förenat med kriminalitet och drogmissbruk. Många barn faller in i destruktiva beteenden och barnprostitution är vanligt. En stor problematik är också alla de barnhem som bedrivs som turistattraktioner. Det har därför varit  viktigt för oss att våra lokala samarbetspartners varit väl förankrade med en god grund och en bra organisation.

Målet med arbetet har varit att genom lokala organisationer hjälpa till att ge psykosocialt stöd till barn som växer upp i fängelser och som gatubarn med allt vad det innebär. Vi hade sedan tidigare goda relationer med organisationer som på olika sätt försöker hjälpa barnen bort från gatorna och det i detta arbete som vi kommit in med en insats för att ytterligare hjälpa dessa barn att tro på sig själva och sin förmåga att bryta ett destruktivt mönster. 

Under en fyra veckor lång turné med två olika artistgrupper arbetade vårt team i fyra olika städer utspritt över hela Kambodja: Siem Reap, Phnom Pehn, Shianoukville och Kampot. Teamet bestod av artister från både australiensiska och svenska Clowner utan Gränser, som alla hade god kunskap om målgruppen och erfarenheter från flera turnéer bakom sig.

Organisationer vi besökte var bl.a. Friends International, Starfish Foundation, Angkor Hospital och M´lop Tapang, dessa organisationer verkar för barn utan vuxna, gatubarn, barn och unga som tidigare suttit i fängelse och sjuka barn på sjukhus.

Under turnén spealde vårt team fler 5150 barn och unga och 1700 av dessa barn deltog i cirkusworkshops och cirkusskola!