Kambodja

Prey Lang är en av sydöstra Asien och Kambodjas största skogar. En skog som är kraftigt hotad på grund av illegal avverkning och kommersiella intressen. Redan idag Prey Lang är kraftigt reducerad vilket hotar hela ekosystemet, djurlivet och människorna som bor här. Får det fortsätta kommer landet hamna i torka, djurarter dö ut och kulturer utrotas. Avverkningen av skogen har även konsekvenser för grannländerna Thailand och Laos då skogen står för vatten, mat och arbete åt hela sydöstra Asien. 

Här har minoritetsfolket Kuy länge levt men deras rättigheter och kultur är nu direkt hotade på grund av de kortsiktiga finansiella vinstintressen som ligger bakom avhyvllingen. De har nu inget val. Antingen måste de lämna skogen de så länge levt med eller stanna och då arbeta med själva avverkningen. I båda fallen handlar det endast om överlevnad.

Clowner utan Gränser turnerar hit för att uppträda för familjer, byar och samhällen för att genom skratt och lek skapa energi och glädje som kan bli till framtidstro.