Kina

I ett land där uttryck som ”alla barn ska ha rätt till utbildning” kan anses vara politiskt och därmed olagligt, vill Clowner utan Gränser visa att alla barn ska ha rätt att skratta.

Clowner utan Gränser började arbeta i Kina 2014 och har sedan dess återvänt varje år. Här finns övergivna barn som växer upp utan föräldrar då de är fast i sexindustrin, antingen som prostituerade eller som bordellägare, eller är migrantarbetare. Dessa barn ses som mycket mindre värda än andra; de har inte rätt till skolgång eller sjukvård eftersom de inte är skrivna i staden där de bor. Våra artister arbetar främst på barnhem och center i Shanghais förorter. Det här är barn, flickorna är ofta extra utsatta, som löper stor risk att själva hamna i kriminalitet, missbruk och bli traffickerade. 

Genom att besöka dessa barn visar vi dem att vi ser och tror på dem. Med det hoppas vi fylla dem med inspiration och mod inför framtiden. På sikt främjar detta människovärdet. Under turnéerna har vi också bjudit in barnens föräldrar till föreställningarna för att skapa lustfyllda möten dem emellan och ge föräldrarna verktyg för att närma sig sina barn.

Genom vårt arbete i Kina vill vi också inspirera lokala konstnärer och artister att arbeta på samma sätt. På ett icke-politiskt vis visar vi hur en kan använda konst och kultur för att sprida glädje och stå upp för människors lika värde. Därför är alltid lokala artister med i våra artistteam.


Vill du stödja vårt arbete för barn som lever i utsatthet i Kina? Ge ett bidrag eller bli månadsgivare och hjälp oss sprida mer skratt ut i världen.