Kostnadsfri kurs för dig som jobbar med asylsökande

Clowner utan Gränser anordnar en gratis heldagskurs i kreativa metoder i arbetet med att möta människor på flykt. Som deltagare får du fördjupad förståelse, inspiration och engagemang i arbetet med att möta människor som befinner sig i en asylprocess. Välkommen till en fortbildning som bygger på lekfull interaktion och konstruktiv kommunikation.

I GÖTEBORG
När? Lördag 12 maj, klockan 10.00-17.00
Var? Quality Hotel Panorama, Göteborg

I VÄXJÖ
När? Måndag 14 maj, klockan 09.00-16.00
Var? Abf-huset, Arabygatan 80, Växjö

Anmäl dig till kristina.eriksson@skratt.nu.

Kursen vänder sig till dig som arbetar med människor på flykt, ex som personal på ett boende, offentligt anställd personal, inom utbildningsväsendet eller frivilliga inom det civila samhället. Kursen syftar till att stärka dig i ditt arbete med att möta människor som befinner sig i en asylprocess. Du får testa arbetssätt och förhållningssätt byggda på Clowner utan Gränsers metoder från arbetet i Sverige och internationellt.

Kursen innehåller praktiska övningar i cirkus, lek och skratt, ledarskap, samarbete och gruppdynamik. Du får även tid att reflektera och diskutera viktiga frågor tillsammans med de andra deltagarna samt möjlighet att blicka framåt. 

Vi bjuder på lunch.

Kursen är kostnadsfri med stöd från Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden.