Laughing Thimphu

 Bhutan är ett av världens fattigaste och mest isolerade land. World Orphan Foundation menar att det finns omkring 29 000 föräldralösa barn i Bhutan och nästan inget bistånd kommer in i landet. Våra artister är de första internationella clownerna någonsin som beviljats inträde i landet.

Behovet för Clowner utan Gränser att sprida skratt i Bhutan är enormt. Som en förlängning på våra projekt i Indien och Nepal utökade vi under 2016 därför vår verksamhet till Bhutan. Genom föreställningar skapar vi skratt och inspiration hos föräldralösa barn som är isolerade på landsbygden och andra utsatta områden samt ordnar workshops för de vuxna som ansvarar över barnen till vardags så vårt arbete kan fortsätta även efter vårt besök.