Mammaekvationen

Alla mammor har rätt att få vara världens bästa förälder. Utan förutsättningar går det inte. Nu skapar vi bättre förutsättningar för 7500 kvinnor och deras barn i Kenya!

Tillsammans med Hand in Hand driver Clowner utan Gränser ett specialprojekt för mänskliga rättigheter med fokus på ekonomiska rättigheter, finansierat av Postkodlotteriet.

Fattigdom är ett av de största hoten mot arbetet för mänskliga rättigheter. I Kenya lever 50% av befolkningen i fattigdom enligt FNs beräkningar, varav en majoritet är kvinnor. Den utbredda fattigdomen innebär att framförallt kvinnors och barns mänskliga rättigheter inskränks. Därför har vi startat MAMMAEKVATIONEN - ett projekt för att stärka kvinnor och barns möjligheter att utöva sina mänskliga rättigheter genom att skapa bättre förutsättningar för unga mödrar och deras barn. Se hur det funkar i vår film: 

 

Målgruppen unga mammor är bland de mest utsatta både ekonomiskt och socialt. Det råder en institutionaliserad diskriminering av kvinnor på arbetsmarknaden som leder till att många kvinnor har svårt att försörja sig. Våldtäkt är ett betydande problem och prostitution är utbrett som en följd av fattigdom och en omfattande diskriminering av kvinnor. Många av kvinnorna i vår målgrupp är ensamstående, saknar utbildning, inkomster och ett fast hem.  Flertalet av dessa kvinnor och deras barn har inte tillgång till mat varje dag, låg eller ingen tillgång till hälsovård, sanitet och rent vatten. Mödrarna har inte råd att skicka sina barn till skolan, vilket medför att fattigdomscykeln fortsätter i generationer. 

Detta ska vi förändra. I en unik kombination av Clonwer utan Gränsers och Hand in Hands metoder kommer 7 500 unga mödrar få utbildning och träning med målet att skapa sig en egen hållbar försörjning. Clowner utan Gränser utbildar Hand in Hand East Africas personal i kreativa metoder för att stärka mammornas psykosociala hälsa, deras självöfrtroende, tillit och vilja att utvecklas. Under projektet kommer även flera föreställningsturnéer att genomföras i byarna som kvinnorna bor i för att sprida skratt, inspiration och bus till de unga mödrarna och deras barn.

Läs mer om projektet och se filmer på MAMMAEKVATIONENS alldeles egna hemsida: WWW.MAMMAEKVATIONEN.SE