Material för skolan

Gränslöst mod är ett seriealbum där åtta tecknare från olika perspektiv berättar på temat "flyktingskapets ofrivillighet". Vad innebär det att tvingas fly? Hur känns det att komma till ett nytt land? Vad kan vi göra för att välkomna människor på flykt? Gränslöst mod ger läsaren större förståelse och engagemang för dessa frågor. Passar för 13 år och uppåt eller för barn i vuxens sällskap. Skapat av Clowner utan Gränser och Cirkus Cirkör med stöd från PostkodLotteriets Kulturstiftelse.

För en fredlig och inkluderande skola är ett handledningsmaterial som hör till seriealbumet Gränslöst mod. Materialet innehåller aktiviteter kopplade till gymnasieskolans läroplan och ämnena samhällskunskap, svenska, estetisk kommunikation, bild och etnicitet och kulturmöten. Aktiviteterna går även bra att arbeta med på högstadiet med viss anpassning. Materialet ger eleverna möjlighet att få fördjupad kunskap i, samt reflektera över och engagera sig i, teman rörande mänskliga rättigheter, migration, främlingsfientlighet och en fredligare framtid. Skapat av Clowner utan Gränser med stöd från Sida. Materialen Gränslöst mod och För en fredlig och inkluderande skola går att beställa i tryckt material kostnadsfritt. Mottagaren betalar endast frakt. För mer information och beställning, kontakta info@skratt.nu.

För alla barns rätt är ett metodmaterial riktat till årskurs F-6. Övningarna ökar elevernas förståelse för barnkonventionen och hur det är att vara liten på flykt genom lek och skratt. Övningarna är kopplade till grundskolans läroplan och ämnena samhällskunskap och svenska. Skapat av Clowner utan Gränser med stöd från Arvsfonden.