Clowner utan Gränser är Skoljoggens nya förmånstagare

Clowner utan Gränser är ny förmånstagare i Skolidrottsförbundets arrangemang ”Skoljoggen”. Varje år deltar omkring 2000 skolor i arrangemanget och omkring en halv miljon barn och unga springer Skoljoggen. I samband med Skoljoggen uppmuntras elever att delta i insamlingen Springslanten är de kan engagera familj, släkt och lokala företag att skänka pengar i samband med Skoljoggen. 2017 går de insamlade medlen till Clowner utan Gränsers arbete för barn på flykt från Syrien.

Skolidrottsförbundet och Clowner utan Gränser arbetar redan mot samma målgrupp och med syftet att stärka barn och ungas hälsa. Genom Skoljoggen och Springslanten samverkar Clowner utan Gränser och Skoljoggen för att stärka barn både i Sverige och barn på flykt från Syrien.

-          Vårt val av Clowner utan gränser känns väldigt bra ända in i hjärteroten. Med samarbetet vill vi bidra till att Clowner utan gränser kan fortsätta att sprida skratt och glädje till barn på flykt, men också kunskap till barn som är deltar i Skoljoggen, säger Pär Ånell, generalsekreterare på Skolidrottsförbundet.
"Vi kommer att ha mycket roligt tillsammans". Pär Ånell kommenterar samarbetet.

-          Vi är oerhört glada och stolta över att vara insamlingen Springslantens nya f

örmånstagare. Tillsammans kommer vi sprida glädje och aktivitet på svenska skolor samtidigt som vi hoppas skapa engagemang hos elever och personal för de barn som tvingats på flykt från Syrien. Clowner utan Gränser har arbetat för Syriens barn sedan 2012 i grannländerna Jordanien, Kurdistan och Libanon, samt i Grekland och Sverige. Tack vara de medel insamlingen samlar in 2017 kommer vi kunna nå ännu fler barn på flykt med skratt, hopp och drömmar, säger Jennifer Vidmo, generalsekreterare Clowner utan Gränser.
"Vi passar jättebra ihop". Jennifer Vidmo kommenterar samarbetet.

Kontaktpersoner Clowner utan Gränser                                                                                                      
Karin Tennemar, kommunikatör, karin.tennemar@skratt.nu, 076-038 82 13
Jennifer Vidmo, generalsekreterare, jennifer@skratt.nu, 070-352 46 09

Kontaktpersoner Skolidrottsförbundet
Johan Sandler, kommunikatör, johan.sandler@skolidrott.se, 08-699 65 09
Pär Ånell, generalsekreterare, par.anell@skolidrott.se, 08 699 65 01