Om oss

Clowner utan Gränser påminner barn i flyktingläger, ungdomsfängelser och andra utsatta miljöer om att de är viktiga och att det finns andra utanför som ser dem. Att möta barn i lust, lek och glädje är vårt uppdrag. När det fungerar som bäst skapas hopp, mänsklighet och livsvilja.

Clowner utan Gränser grundades 1996 och är en obunden ideell organisation som bedriver verksamhet för barn runt om i världen. Vi utgår från FNs konvention om barn rättigheter. Allt arbete vi gör gör vi i vår övertygelse om att det skapar en bättre värld. 

Sedan starten 1996 har vi mött och skrattat med mer än en och en halv miljon barn.

Vår vision

Clowner utan Gränsers vision är en värld fylld av lek, skratt och drömmar, där alla människor har möjlighet att utvecklas, att uttrycka sig fritt och att känna hopp även i utsatta situationer.

Vår mission

Clowner utan Gränsers mission är att sprida skratt, glädje och hopp. Vi skickar clowner och artister till barn och samhällen drabbade av krig, konflikt och andra kriser runtom i världen. Vi använder humor och lek för att upprätthålla människovärdet och som ett sätt att ge barn och vuxna möjlighet att utvecklas. I Sverige ökar vi kunskapen om och engagemanget för människor som befinner sig i utsatta situationer runt om i världen.

Clowner utan Gränser innehar 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. 2017 använde vi 8 % av organisationens insamling till administrativa kostnader och 10 % till insamlingskostnader. Under året skrattade vi tillsammans med 77 726 personer i nio länder.