Bli Clowner utan Gränser artist

Är du artist och vill på att bidra till att världen blir en gladare plats? Varje år turnerar mängder av professionella artister tillsammans med oss för att ta skrattet till de barn som behöver det som mest. Här kan du läsa mer om vad som krävs för att bli medlem och artist i Clowner utan Gränser.

För att bli artist och medlem i Clowner utan Gränsers krävs att du är professionell, erfaren och yrkesverksam artist. Du behöver stor vana av att arbeta artistkt under föränderliga omständigheter, inte vara rädd för att hugga i och vara beredd på att din publik kan vara alltfrån små barn på ett barnhem till tusentals personer i ett flyktingläger. Vi arbetar även med personer med vana av att arbeta pedagogiskt med cirkus och drama. Utöver en bedömning av det artistiska ser vi också till din mentala styrka och förmåga att arbeta i pressade situationer. Allt artistiskt arbete i fält sker på volontär basis.

Läs om vad medlemsskapet innebär.

Ansök om att bli artist och medlem.

Application for membership in English.

Har du några funderingar, kontakta Kajsa.englund@skratt.nu som är artistansvarig på Clowner utan Gränsers kansli. 

Vad händer sen?
Efter att ha blivit godkänd som artist och medlem ser processen för att få åka ut med Clowner utan Gränser ut på olika sätt. I vissa fall kan artister som ingår i vårt nätverk själva driva ett projekt med egna kontakter och research som Clowner utan Gränser är med och finansierar. Det vanligaste är dock att kansliet projektleder turnéer som artisterna kan anmäla intresse till. Utifrån anmälningarna väljs en turnéledare som är erfaren artist som i sin tur väljer ut sitt teamet tillsammans med artistansvarig och projektledare.  

"Nya" Clowner utan Gränser-artister åker aldrig helt själva, utan sätts alltid ihop med en eller flera artister som varit ute i andra projekt så de kan handleda och stötta under tiden. 

Det är begränsat med reptid inför turnéerna och föreställningarna bygger därför ofta på nummer som sammanvävs därför kan det vara bra att ha några idéer på fysiska komiska akter eller en komisk karaktär som kan fungera för en internationell publik. Har du en akt som du jobbat med som du tror skulle passa för en internationell familjepublik är det toppen.