Styrelse

Ordförande, ledamöter och suppleanter väljs ut genom att valberedningen intervjuar tidigare styrelsemedlemmar och artister kring vilka resurser och personligheter som behövs i Clowner utan Gränsers styrelse. Därefter presenterar valberedningen sitt förslag på årsmötet där medlemmar röstar för eller emot och även kan komma med egna förslag. Styrelsen ska sammanträda minst fem gånger per år. Att ingå i Clowner utan Gränsers styrelse är ett privilegium och en förmån.

Karin Lekberg, Ordförande. Karin har i två decennier utvecklat  och arbetat som chef i det kreativa klustret Subtopia och har utbildningsbakgrund inom  film, litteratur och  bibliotek- och informationsvetenskap med inriktning mot politiska informationsflöden. "Clowner utan Gränser i en av de viktigaste och mest lustframkallande organisationerna i världen och det är med stor ödmjukhet och stolthet jag är organisationens ordförande! Att sprida skratt och livslust till dem som behöver det mest är en av de viktigaste uppgifter jag kan engagera mig i just nu Med sitt arbete världen över bygger Clowner utan Gränser tillitsfulla band mellan människor och det är, utan tvivel, en av de viktigaste uppgifterna i dessa mörka och ganska hotfulla tider."
karin.lekberg@skratt.nu


Lilja Fredriksson, Vice ordförande. Lilja arbetar som skådespelare, clown och är en mångsidig scenkonstnär inom både teater och film. Det senaste året har hon även tagit fram programidéer för Svt. Hon är utbildad på mimskådespelarutbildningen vid Stockholms dramatiska högskola. Med Clowner utan gränser har hon varit verksam som artist sedan 2014 och arbetat i Jordanien, Grekland, Rwanda och i Sverige, både som artist och turnéledare. ”Med mitt arbete i styrelsen vill jag förvalta och fördjupa organsationens arbete. Jag vill fortsätta sprida kunskap om Clowner utan Gränsers arbete, både internationellt och nationellt. Genom mitt arbete som artist i organisationen så har jag samlat på mig erfarenheter som jag tror kan bidra till bredare kunskap i styrelsens diskussioner och en djupare förståelse av organisationens uppdrag. Jag har ett stort engagemang kring barns lika rättigheter och Clowner utan Gränsers arbete ligger mig varmast om hjärtat.”
lilja.fredrikson@hotmail.com 


Christina Strandberg, Kassör. Christina är civilekonom och arbetar till vardags som ekonomiansvarig i restaurangbranschen. "Jag har i snart tjugo år haft förmånen att följa denna fantastiska organisation i dess arbete att ta skrattet dit där det verkligen behövs, bland annat på plats i Rwanda och i Jordanien. Som ekonom vill jag verka för att Clowner utan Gränser fortsätter att utvecklas till en stark och trovärdig organisation som svarar upp mot de höga krav på god styrning och transparens som ställs idag."
christina@skratt.nu

Joacim Gustafson, Ledamot. Joacim arbetar som kommunikatör på Riksteatern och har innan dess många års erfarenhet av folkrörelse genom olika kommunikationsposter inom Svenska Röda Korset. "Riktig förändring kommer alltid inifrån och då oftast från hjärtat. Genom att sikta in oss på människors hjärtan får vi inte bara barn och unga att skratta i oerhört svåra situationer utan ofta även deras föräldrar. Ett leende betyder mycket men skratt kan förändra världen. Det är skälet till att jag är med i denna fantastiska organisation." 
joacim.gustafson@hotmail.com


Sofia Wärngård Lang, Ledamot. Sofia är projektledare och producent inom scenkonstområdet. "Min drivkraft är lika delar glädje och vilja till förändring. Clowner utan gränser sprider hopp, fantasi och skratt till barn som lever i utsatthet. Det är både så enkelt och så svårt och kan verkligen förändra liv. Jag är både stolt och ödmjuk inför att få bidra och vara en del av en organisation som på riktigt gör skillnad. swarngard@gmail.com

Anneli De Wahl,
Ledamot. Anneli arbetar som cirkusartist, cirkuspedagog och projektledare inom framförallt barnkultur. Hon har varit på ett flertal olika turnéer med Clowner utan Gränser och är också Clowner utan Gränser Sveriges representant i Clowns Without Borders Internationals styrelse. ”Clowner utan Gränser ger något unikt och värdefullt till barn i utsatta situationer, en upplevelse som ingen kan ta ifrån dem. På turnéer i Sydsudan, D.R. Kongo, Rwanda, Palestina och Grekland har jag sett hur mycket det betyder för barnen att utrymme för glädje, energi och kreativitet. Som ledamot ser jag fram emot att bidra till denna viktiga organisation med nya idéer utifrån min erfarenhet som artist.”
anneli.dewahl@gmail.comHala Mohammed, Ledamot. 
Hala har i över 10 år varit aktiv i Röda Korset. Hon har varit ordförande för Röda Korsets Ungdomsförbund under 5 år och även varit vice ordförande för Svenska Röda Korset.Hon är utbildad inom Internationell Migration och etniska relationer och har alltid haft sitt engagemang och fokus på barn och unga både i Sverige och i världen.  Hala har en lång bakgrund inom civilsamhället och jobbar idag som Regionchef inom Rädda Barnen.
halamohammed78@hotmail.com


Ulf Whalström Rönell, Ledamot. Ulf har under många år arbetat som artist och pedagog i brytpunkten mellan dans, teater och cirkus, bl.a på Stockholms Dramatiska högskola och Calle Flygare teaterskola. Med Clowner utan Gränser har Ulf åkt till Moldavien, Georgien, Kenya, Jordanien och Ukraina. "Att arbeta med och för clownerna har varit oerhört viktigt för mig, både som artist och som människa. Att ödmjukt se sig själv i världen och göra det man kan, att möta barn och vuxna i svåra situationer för att skratta tillsammans - därför är jag engagerad i Clowner utan Gränser."
ulfulf@hotmail.com

Angelica Månsson Gerde, Ledamot. Angelica arbetar som Head of Project Management Office på Visit Sweden efter många år på Postkodlotteriet där hon spelat en nyckelroll i etableringen och utvecklingen av PostkodLotteriets Kulturstiftelse. Under de åren följde Angelica Clowner utan Gränsers utveckling i flera projekt “Som finansiär slogs jag av Clowner Utan Gränsers professionalitet, kreativitet och outtröttliga engagemang. Jag har fått ta del av verksamheten på plats och sett hur oerhört förlösande skrattet kunnat vara i de svåraste situationer. Det är en ära att få ta  plats i styrelsen och bidra med mina kunskaper om projektverksamhet, finansierings- och kommunikationsfrågor." 
angelica_gerde@hotmail.com

Baha Swidan, Suppleant. Baha är en clown, cirkusartist och pedagog. Hans väg till cirkusen började i Nablus, Palestina där han som svar på krigets hemskheter var en av grundarna till cirkusgruppen Assirk Assaghir. Sedan dess har Baha jobbat i länder världen över med barn, vuxna och gamla. Idag jobbar Baha som cirkusartist och pedagog på Cirkus Cirkör.
bahaswid@hotmail.com

Therese Leijon, Suppleant. Therese arbetar som enhetschef för Svenska Röda Korsets nationella program inom asylmottagande, samhällsetablering och socialt hållbara städer. Hon är utbildad i utvecklingsstudier och statsvetenskap och arbetat inom FN i Väst- och Östafrika med fokus på programuppföljning och utvärdering . Vidare har hon arbetat i flera år inom insamling på Röda Korset och UNICEF, framförallt med att bygga program inom månadsgivande. ”Jag ser mycket fram emot att bidra in till Clowner utan Gränsers oerhört viktiga arbete att bidra med skratt, hopp och glädje till barn i svåra situationer. Jag hoppas bidra med mina erfarenheter från tidigare styrelsearbete, arbete med insamling och kommunikation och verksamheter för människor som är på flykt. ”
thereseleijon@gmail.com