Sierra Leone

Sierra Leone var tillsammans med Guinea och Liberia det land som drabbades allra värst av Ebola-epidemin 2014-2015. Över 14 000 personer insjuknade varav 4000 avled. Under epidemin skakades samhället om i grunden och barnen drabbades ofta hårdast. Clowner utan Gränsers partners på plats vittnar om att det finns ett stort behov hos barnen att bygga upp trygghet för att skapa möjligheter till att prata om allt som varit svårt. Med glädje och lekfullhet som verktyg minskar Clowner utan Gränser rädslor och hämningar för att på så vis skapa utrymme för att våga ställa svåra frågor.

Det har konstaterats att många av barnen i Sierra Leone bär på icke-bearbetade upplevelser från tiden av Ebola och att det finns stora behov av att arbeta för att stärka barnens psykosociala hälsa och minska trauman. Här blir leken en central och effektiv metod för att stärka barnen och för att skapa utrymmen att hantera känslor och svåra frågor som fortfarande lever kvar.

Clowner utan Gränser arbetar främst i staden Portee, en förort till huvudstaden Freetown, men turnerar även till provinsen Kumra Bay. Området Portee är att betraktas som en kåkstad, där de flesta familjer lever med inkomster långt under existensminimum. Under perioden av ebolavirus drabbades Portee mycket hårt. Många barn förlorade sina föräldrar, tvingades bevittna traumatiska scener när kroppar forslades bort och många barn var under perioder inskrivna på Ebolacenter utan möjlighet till kontakt med familj. Skolan i Portee tvingades hålla stängt under nästan två år och området var satt i karantän vid flera tillfällen.

Clowner utan Gränser arbetar därför för att ta skratt, hopp och drömmar till barnen som påverkats av Ebolan i Sierra Leone. För att genom lekens kraft stärka deras traumabearbetning och bidra till att de får sin barndom tillbaka. 

Clowner utan Gränsers arbete i Sierra Leone görs i nära samarbete med Vänföreningen Portee och den lokala organisationen Future of Sierra Leone. Projektet finansieras av egeninsamlade medel. Vill du vara med och stödja vårt arbete för barnen i Sierra Leione? Ge ett bidrag eller bli månadsgivare. Tack för ditt stöd!