Sverige

Barn behöver tidigt få kunskap om sina rättigheter, inte minst för att förstå att dessa rättigheter gäller alla barn; skolkamrater, flickan i sätet mittemot på tunnelbanan, hon som kanske flytt från ett krig och lever med sina föräldrar i ett främmande land, pojken som flydde hit till Sverige utan sina föräldrar, alla de barn vi ser på teve som lever i länder där krig eller fattigdom är vardag. Clowner utan Gränser väljer att använda skrattet som ett universellt verktyg för att tala om dessa rättigheter. Genom skratt lockas känslor fram och nya tankar får plats. Genom att känna oss som en del av någonting mycket, mycket större får vi utrymme och mod att diskutera frågor som annars kan kännas svåra och främmande.

Vad är Skratturnén?
Under 2015-2017 reser Skratturnén genom Sverige för att träffa skolelever och prata om barnkonventionen, skapa engagemang och givetvis skratta en massa tillsammans. Skratturnén kommer till er skola helt kostnadsfritt för glädje, eftertanke och för alla barns rättigheter!
 Skratturnén erbjuder skolklasser i åldrarna 6-11 år en skrattfylld föreställning och efteråt samtalar våra artister med eleverna om frågor som rör människors rättigheter och Clowner utan Gränser internationella arbete. Det skapar en känsla av samhörighet och lust för vidare engagemang hos barnen. Skrattar vi åt samma saker kanske det finns annat som också förenar oss? Samtalet kan sedan fortsätta i klassrummet med hjälp av ett metodmaterial som vi tagit fram särskilt för detta tillfälle.

Skratturnén - För alla barns rättSkratturnén 2017
Under höstterminen 2017 besöker Skratturnén skolor i Gävle, Uppsala, Linköping och Örebro! Under 2015-2016 besökte Skratturnén skolor i Stockholm, Halmstad, Sundsvall, Umeå, Göteborg, Varberg och Malmö.

Öppna föreställningar för allmänheten
På alla orter Skratturnén besöker bjuder vi också in till en kostnadsfri föreställning för allmänheten. Då får fler chansen att se artisternas show och veta mer om vårt arbete.
Uppsala: 
7 oktober, kl. 13. 00, Uppsala Konsert och Kongress.
Linköping: 29 oktober, kl. 15.00, Sagateatern.
Gävle: 19 november, kl. 15.00, Gasklockorna.
Örebro: 25 nobember, kl. 15.00, Hjalmar Bergmanteatern.

Klasstävlingen
Efter att Clowner utan Gränser på skolan hoppas vi att eleverna vill fortsätta att engagera sig för barns rättigheter! Därför anordnar vi en klasstävling där vi uppmuntrar till just detta! En clownjury kommer utser en vinnare som kommer få ett fantastiskt pris!
Här hittar ni instruktioner för hur er klass tävlar!
Se alla bidrag från klasstävlingen 2016.

Metodmaterialet
Målet med metodmaterialet är att eleverna ska:
• Få en ökad förståelse om vilka rättigheter barn har. 
• Få en ökad förståelse för att det finns barn på flykt och inse att livet på flykt innebär mångaomvälvande och icke-valda saker. 
• Se sina egna möjligheter att påverka att alla barn får sina rättighetertillgodosedda.Metodmaterialet finns att ladda hem här.

Vad är barnkonventionen?
För över 25 år sedan (1989) antog FN:s generalförsamling en konvention som bestämmer vad barns männskliga rättigheter är. Rättigheter som gäller alla barn i hela världen. Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. Den innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grundläggande och vägledande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn: 
1. Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
2. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. 
3. Alla barn har rätt till liv och utveckling.
4. Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Sveriges regering håller just nu på med en utredning inför att barnkonventionen ska bli svensk lag.
Dela gärna med dig av dina upplevelser och känslor under #skratturnèn i sociala medier.

Under 2015-2016 mötte Skratturnén fler än 26 000 elever. Tack alla skolor, pedagoger och barn för ert engagemang! Vi frågor kontakta kristina.eriksson@skratt.nu