Sverige

Barn behöver tidigt få kunskap om sina rättigheter, inte minst för att förstå att dessa rättigheter gäller alla barn; skolkamrater, flickan i sätet mittemot på tunnelbanan, hon som kanske flytt från ett krig och lever med sina föräldrar i ett främmande land, pojken som flydde hit till Sverige utan sina föräldrar, alla de barn vi ser på teve som lever i länder där krig eller fattigdom är vardag. Clowner utan Gränser väljer att använda skrattet som ett universellt verktyg för att tala om dessa rättigheter. Genom skratt lockas känslor fram och nya tankar får plats. Genom att känna oss som en del av någonting mycket, mycket större får vi utrymme och mod att diskutera frågor som annars kan kännas svåra och främmande.

Under 2015-2017 reste Skratturnén - För alla barns rätt genom Sverige för att träffa skolelever och prata om barnkonventionen, skapa engagemang och givetvis skratta en massa tillsammans. På skolorna spelade artisterna en skrattfylld föreställning och efteråt samtalade dem med eleverna om frågor som rör människors rättigheter och Clowner utan Gränser internationella arbete. Skrattar vi åt samma saker kanske det finns annat som också förenar oss? Samtalet kunde sedan fortsätta i klassrummet med hjälp av det metodmaterial vi tagit fram särskilt för pedagoger på detta tema.

Skratturnén - För alla barns rätt


Under 2015-2017 besökte Skratturnén skolor i Stockholm, Halmstad, Sundsvall, Umeå, Göteborg, Varberg, Malmö, Gävle, Uppsala, Linköping och Örebro. På alla orter bjöd vi dessutom till en kostnadsfri föreställning för allmänheten så fler skulle få chansen att se artisternas show.

Klasstävlingen
Efter att Clowner utan Gränser varit på skolan hoppas vi att eleverna vill fortsätta att engagera sig för barns rättigheter! Därför anordnade vi inom projektet även en klasstävling där vi uppmuntrar till just detta och eleverna ska komma på en ny lek!
Se alla bidrag från klasstävlingen 2016.Se alla bidrag från klasstävlingen 2017.

Metodmaterialet
Målet med metodmaterialet är att eleverna ska:
• Få en ökad förståelse om vilka rättigheter barn har. 
• Få en ökad förståelse för att det finns barn på flykt och inse att livet på flykt innebär mångaomvälvande och icke-valda saker. 
• Se sina egna möjligheter att påverka att alla barn får sina rättighetertillgodosedda.Metodmaterialet finns att ladda hem här.

Vad är barnkonventionen?
För över 25 år sedan (1989) antog FN:s generalförsamling en konvention som bestämmer vad barns männskliga rättigheter är. Rättigheter som gäller alla barn i hela världen. Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. Den innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grundläggande och vägledande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn: 
1. Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
2. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. 
3. Alla barn har rätt till liv och utveckling.
4. Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Sveriges regering håller just nu på med en utredning inför att barnkonventionen ska bli svensk lag.

Under 2015-2016 mötte Skratturnén fler än 26 000 elever. Tack alla skolor, pedagoger och barn för ert engagemang! Vi frågor kontakta kristina.eriksson@skratt.nu