Hur vi behandlar dina personuppgifter

När du skänker en gåva, gör ett köp i vår webbshop, anmäler dig för nyhetsutskick eller liknande registreras dina personuppgifter i vår databas. Detta bland annat för att kunna göra de utskick du beställt men även för att möjliggöra god service och information till dig om ditt givande. Du kan alltid välja att skänka din gåva anonymt om du inte vill lämna dina personuppgifter.

För att du som givare ska känna dig trygg med att lämna dina personuppgifter till oss finns Clowner utan Gränsers integritetspolicy. All hantering av personuppgifter sker alltid med hög sekretess och säkerhet. Clowner utan Gränser följer gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd i Sverige. Vi hanterar endast dina personuppgifter för det ändamål som de behövs. Clowner utan Gränser säljer aldrig vidare några personuppgifter. I integritetsinformation till givare kan du läsa mer om vilka uppgifter vi samlar in, hur vi samlar in och behandlar uppgifterna samt vilka rättigheter du som registrerad har.