Skänk aktieutdelning eller värdepapper

Genom att ge bort dina aktieutdelning eller värdepapper som gåva till Clowner utan Gränser bidrar du till att fler barn får skratta och växa upp med framtidshopp. Din gåva är skattebefriad både för dig och för oss.

Skänk din aktieutdelning
Som privatperson kan du sedan 2006 skänka din aktieutdelning till välgörande ändamål, skattefritt. Det innebär att värdet av din gåva kan öka med hela 40 procent. För Clowner utan Gränser är gåvan skattefri och du slipper betala utdelningsskatten på 30 procent.

Sedan 2009 omfattas även ägare av fåmansbolag av reglerna. Du som ägare kan alltså skänka en kontant utdelning av din bolagsvinst helt skattefritt.

Så här gör du

  • Gör Clowner utan Gränser till mottagare (rättighetshavare) till din utdelning minst en vecka före bolagsstämman. 
  • Skriv ut och fyll i blanketten ”Anmälan om rättighetshavare”. Skicka in blanketten till din bank/fondbolag.
  • Spara kvitto på överföringen, det bifogas deklarationen påföljande år.
  • Om du har ett fåmansbolag, läs mer i vår informationsfolder nedan.

Läs mer i ”Att skänka aktieutdelning”

Ladda ner Anmälan om rättighetshavare”

Ladda ner ”Gåvobrev Fåmansbolag”

Skänk dina fonder eller aktier
Öka gåvans värde genom att skänka dina värdepapper till oss i stället för att sälja dem. Varken du som givare eller vi som mottagare betalar någon skatt, vilket innebär att hela beloppet du skänker går till vårt arbete i samband med att vi säljer värdepappren. Värdepapper kan till exempel vara fondandelar, obligationer eller aktier.

Läs gärna vår Insamlings-, finansierings- och placeringspolicy”.

Så här gör du
Kontakta din bank eller fondförvaltare och ange att du vill göra en överföring av aktier eller fonder till Clowner utan Gränser med organisationsnummer 802402-6521. Vi har depåkonto i Nordea och Brummer & Partner.

Läs mer i ”Att skänka värdepapper”