Lek i fängelser och på barnhem

I Kambodja lever en av världens fattigaste befolkning. Landet och dess invånare lider fortfarande svårt efter sviterna av många års krig. En tredjedel av människorna lever på mindre än en halv dollar om dagen och vart tredje barn lider av svår undernäring. Fler än 600 000 barn har förlorat en eller båda av sina föräldrar. Dessa barn tvingas växa upp på olika institutioner eller på gatan, ett liv som är nära förenat med kriminalitet och drogmissbruk. Detta leder till att många barn faller in i destruktiva beteenden och barnprostitution är väldigt vanligt. Därför sitter många barn i fängelser i Kabodja. Innanför murarna växer en hel generation upp utan tillgång till sina mänskliga rättigheter.

Under 2015 arbetade Clowner utan Gränser främst i städerna Kampot och Shianoukville för att ge psykosocialt stöd till barn som växer upp i fängelser och som gatubarn. Vi samarbetade med lokala organisationer som på olika sätt försöker hjälpa barnen bort från gatorna och där kan clownerna vara en ytterligare hjälp för att få barnen att tro på sig själva.

Genom inspirerande och kreativa föreställningar väcker vi hopp och glädje hos barn som lever i utsatthet. Föreställningarna ger en stunds lättnad och skapar tro inför framtiden. Efteråt erbjuds workshops för de barn som vill där vi arbetar med att lära ut enkla lekar och lätta cirkustekniker så barnen får utveckla nya sidor hos sig själva och få skratta tillsammans. Skratt är mer än glädje. Skratt fyller livet med mening.