Sydsudan

Sydsudan är världens yngsta land och sedan många år präglat av våld och väpnade konflikter. Som ett av världens fattigaste länder och Afrikas största kris för människor på flykt är Sydsudan i stort behov av stöd och barnen av hopp.

Över två miljoner barn är på flykt från sina hem i Sydsudan. Många av dem alldeles ensamma. Biståndsorganisationer på plats vittnar om att behovet av psykosocialt stöd är enormt stort. Barnen är rädda, riskerar att rekryteras som soldater av väpnade grupper och är extra utsatta för våld, sexuella övergrepp och utnyttjande. Detta arbetar Clowner utan Gränser för att förändra.

Vi driver också ett projekt som särskilt riktar sig till ungdomar, vars behov lätt glöms bort och som befinner sig i riskzon för våld och oroligheter. Vi utbildar ungdomarna i kreativa workshops, fyllda av lekar, storytelling och cirkuskonster. Dessa ungdomar blir i sin tur lekfulla ambassadörer som tar med sig sina nyvunna kunskaper och metoder tillbaka till sina familjer, vänner och lokalsamhällen. På så vis skapar vi positiva ringar på vattnet i en miljö som kantas av oro och instabilitet. I flyktinglägren sätter vi även upp föreställningar och bjuder in till lek för att sprida skratt och hopp till stora och små.

Vill du stödja vårt arbete för barn som lever i utsatthet i Sydsudan? Ge ett bidrag eller bli månadsgivare. Tack!