Ditt arv kan göra skillnad

Ditt arv kan fylla livet med mening för barn som växer upp i extremt utsatta miljöer runt om i världen. Genom att skriva in Clowner utan Gränser in ditt testamente bidrar du till att fler barn får möjlighet att hitta tillbaka till sin barndom genom lek och skratt. Skratt är mer än bara glädje, det fyller oss med liv och är en vila från sorg och lidande.

Ingen gåva är för stor eller för liten.
Ett testamente kan innehålla olika typer av tillgångar så som exempelvis fastigheter, specifika ägodelar, aktier, kontanter etc. Du kan välja att ge hela eller delar av dina tillgångar. Tycker du det är svårt att bestämma hur mycket du vill ge, kan du istället för en summa ange en viss procent av din totala kvarlåtenskap. Alla gåvor är värdefulla och vi hanterar tillgångarna respektfullt och med ödmjukhet.

Etiska riktlinjer
Clowner utan Gränser är medlemmar i FRII (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd) och följer de etiska- och ekonomiska riktlinjer samt kvalitetskod som FRII satt upp. Läs gärna Clowner utan Gränsers Insamlings-finansierings-placeringspolicy

Vi är befriade från skatt
Eftersom Clowner utan Gränser är skattebefriad, så är det mer förmånligt att skänka tillgången till oss än att skänka vinsten efter en försäljning. Det innebär att du inte ska skriva att något ska säljas och att vinsten sen ska tillfalla Clowner utan Gränser. Alla ideella organisationer är vinstskattebefriade, men det är inte ett dödsbo.

Att skriva testamente
Ett testamente behöver inte vara krångligt att skriva men måste uppfylla några formella krav för att vara juridiskt giltigt. Det ska vara skriftligt, undertecknat av dig och bevittnat av två personer. Det är också viktigt att ange vårt namn och organisationsnummer 802402-6521, så att din gåva med säkerhet når just oss.

Känner du att du behöver stöd i att upprätta ditt testamente kan du på FRIIs hemsida läsa mer om vad det innebär att skriva in en ideell organisation i ditt testamente och vad som är bra att tänka på. Där hittar du även gratis testamentesmall och rabatterad juridisk rådgivning via Avtal24 och Familjens jurist, ange ”Goda Testamentet” som referens.

Berätta gärna för dina anhöriga om att du skrivit in Clowner utan Gränser i ditt testamente. Vi blir också glad över om du vill delge oss att vi finns i ditt testamente, så att vi har möjlighet att visa dig vår uppskattning.

Har du frågor eller funderingar tveka inte att höra av dig till oss på info@skratt.nu eller 08-28 65 50.