The Laughing Himalayas

Clowner utan Gränser har under många år arbetat i Indien och i Mumbais red light district för att sprida skratt och hopp till barnen som bor på bordellerna med sina mammor. Under turnéerna fick vi kännedom om att de allra flesta av flickorna och kvinnorna är traffickerade från Nepal. Ibland gör polisen tillslag mot människohandlarna och bordellerna och kvinnorna och barnen räddas och skickas tillbaka till hemlandet.

Men vad händer med dem som skickas tillbaka? De flesta av dem blev tagna från sina byar vid en väldigt ung ålder, och på grund av den stigmatisering som är kring traffickerade kvinnor, vägrar många samhällen att ta dem tillbaka. De lämnas då med inget annat val än att antingen återvända till Kamatipuras mörka gränder eller leva på gatan i Nepal.

Därför utökade och förstärkte Clowner utan Gränser 2015 vårt arbete för dessa kvinnor och deras barn. Projektet The Laughing Himalayas är en förlängning av projektet The Laughing Curry och i augusti 2015 reste våra till Katmandu i Nepal. Det är vår viktiga uppgift att ta skrattet till dessa ensamstående mödrar och unga flickor. Så de kan börja känna sig viktiga igen.

Clowneriet blir en del av rehabiliteringen för dessa människor som räddats från trafficking och bordellerna i Mumbai. Så de vågar börja drömma om en ljusare framtid för sig själva och sina mammor. Genom att uppträda för mammorna och barnen tillsammans hoppas vi skapa ett minne som kan ge dem kraft i deras framtida liv. 

Skalvet
Den 25 april 2015 inträffade en jordbävning i Nepal som beräknades vara 7,8 på richterskalan. Minst 2 593 personer dödades och 14 023 personer skadades. Fler byggnader i centrala Kathmandu kollapsade, inklusive Kamadevtemplet och det historiska tornet Dharahara. Den 12 maj inträffade ett nytt jordskalv, som mätte 7,4 på richterskalan. Minst 65 personer omkom och närmare 2 000 skadades. På grund av skalvet och dess enorma konsekvenser samarbetade vi under turnén 2015 även med PLAN för att nå de barn som drabbats av jordbävningen.

Vill du stödja vårt arbete för barn som lever i utsatthet i Nepal? Ge ett bidrag eller bli månadsgivare och hjälp oss sprida mer skratt ut i världen.