Vill du förändra världen?

Är du mellan 16–25 år och definierar dig som tjej/kvinna? Har du erfarenhet av att vara på flykt? Vill du dessutom dela med dig av dina perspektiv och idéer på förändringar som världen behöver? Då låter det som att du borde vara en del av Clowner utan Gränsers nya projekt Listen up! 

Clowner utan Gränser kommer under hösten 2019 starta det nya Sverigeprojekt som har som mål att öka ungas engagemang för jämställdhet, antirasism och fred. Som deltagare kommer du under hösten få gå workshops i storytellning med Clowner utan Gränser för att få verktyg att förmedla ditt budskap och utvecklas kreativt. Du kommer sedan vara en del av den digitala informationskampanj som sprids nationellt där ni deltagare, på film, tar plats och förmedlar ert budskap. Världen ska lyssna på er! 

Om du vill medverka i projektet, skicka din intresseanmälan senast 8/9 till karin.tennemar@skratt.nu. Samma mejladress gäller om du har några frågor. Ansökan kan antingen vara i text- eller videoform men berätta lite om dig själv och varför du vill vara en del av detta. Det kan vara på både svenska och engelska.  

Mer om projektet Listen up! 
Fler människor än någonsin befinner sig på flykt i världen och samtidigt har Sveriges migrationspolitik genomgått stora förändringar de senaste åren. För personer som tagit sin tillflykt till Sverige är situationen svår. Tjejer och kvinnor är dessutom extra utsatt då patriarkala strukturer växer sig starkare i krissituationer. Samtidigt är bilden som ges i media av människor på flykt ofta entydig och präglad av kris och hopplöshet.  

Men vi vet att verklig förändring är möjlig. Internationellt ser vi bland annat en enorm rörelse bland unga som engagerar sig i klimatfrågan, Malala Yousafzai nominerades till Nobels Fredspris och i Sverige står organisationer som Ensamkommandes förbund och Ung i Sverige ständigt upp för mänskliga rättigheter. Det är dags att vi slutar prata om människor på flykt och istället låter deras röster och berättelser ta plats. Med stöd från Sida startar Clowner utan Gränser därför under hösten 2019 projektet Listen up!. Projektets syfte är att förändra synen av flickor på flykt – från offer till förändringsaktörer.