Kina

I ett land där uttryck som ”alla barn ska ha rätt till utbildning” kan anses vara politiskt och därmed olagligt, vill Clowner utan Gränser visa att alla barn ska ha rätt att skratta.

I Kina finns övergivna barn som växer upp utan föräldrar då de är fast i sexindustrin eller är migrantarbetare. Dessa barn ses som mycket mindre värda; de har inte rätt till skolgång eller sjukvård eftersom de inte är skrivna i staden där de bor. 


Projektet startade 2014 och har sedan dess fortsatt. Artisterna arbetar främst på barnhem och center i Shanghais förorter som tar hand om barn vars föräldrar är fast i sexindustrin, antingen som prostituerade eller som bordellägare. Det här är barn, flickorna är ofta extra utsatta, som löper stor risk att själva hamna i kriminalitet, missbruk och bli traffickerade. Vi har sedan projektets skrattat med fler än 7000 barn och 1000 vuxna som arbetar kring dem.

Genom att besöka dessa barn visar vi dem att vi ser och tror på dem. Med det hoppas vi fylla barnen med inspiration och mod inför framtiden. Vi ger dem en annan förebild. På sikt främjar detta människovärdet. Vi visar att vi alla kan skratta åt samma saker, att vi alla är människor. Under turnéerna har vi också bjudit in barnens föräldrar till föreställningarna för att skapa lustfyllda möten mellan barnen och deras mammor och pappor och ge föräldrarna de verktyg som de saknar för att närma sig sina barn.


Genom vårt arbete vill vi också inspirera lokala konstnärer och artister att arbeta på samma sätt. På ett icke-politiskt vis visar vi hur en kan använda konst och kultur för att sprida glädje och stå upp för människors lika värde.


Vill du stödja vårt arbete för barn som lever i utsatthet i Kina? Ge ett bidrag eller bli månadsgivare och hjälp oss sprida mer skratt ut i världen.